Schildkliercentrum Hasselt

Penneveldstraat 1 – 3500 Hasselt

0485 895 433

Cytologie van schildkliernodules

 

Schildkliernodules

Schildkliernodules zijn knobbeltjes die zich in de schildklier bevinden. Meestal zijn het goedaardige knobbeltjes. Soms kan zo’n schildkliernodule ontaarden tot schildklierkanker.

Patiënten waarvan geweten is dat ze één of meerdere schildkliernodules hebben worden geregeld opgevolgd. De schildklier wordt periodiek gecontroleerd met echografie. Indien er op de echo een knobbeltje wordt gezien met verdachte kenmerken dient er verder onderzoek te gebeuren. We doen in zo’n geval een “fine needle aspiration” of FNA. Hierbij wordt er met een fijne naald cellen uit het betreffend knobbeltje gezogen. Deze cellen worden dan bekeken onder de microscoop, we noemen dit het cytologisch onderzoek (onderzoek van de cellen).

De punctie wordt verricht tijdens echografie. De radioloog visualiseert de nodule met echografie zodat hij of zij precies weet waar het knobbeltje zich bevindt. Tijdens deze echografie wordt er met een dunne naald in de schildklierknobbel geprikt en worden er cellen uit gezogen.

Het is de anatoom-patholoog die de cellen onder microscoop bekijkt en interpreteert. De anatoom-patholoog kent vervolgens een score toe aan de cellen die werden bestudeerd. Deze score noemt men de Bethesda score.

bethesda classificatie
echo-geleide schildklierpunctie

Bethesda classificatie schildklier nodules

De Bethesda classificatie bestaat uit een bepaalde score op basis van de microscopische bevindingen van cellen uit een schildklierknobbel. In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de verschillende scores juist inhouden. Jouw endocrinoloog zal beslissen wat er verder moet gebeuren, gebaseerd op deze score en rekening houdend met jouw specifieke situatie.

De Bethesda classificatie houdt een risico inschatting in en suggereert te nemen stappen bij een bepaalde score. Deze Bethesda classificatie dient altijd geïnterpreteerd te worden samen met de beeldvorming en de klinische presentatie alsook de voorgeschiedenis van de patiënt.