Schildkliercentrum Hasselt

Penneveldstraat 1 – 3500 Hasselt

0485 895 433

Schildklierscintigrafie

 

Scintigrafie van de schildklier

Schildklierscintigrafie is een methode om de vorm, grootte, ligging en aanwezigheid van nodules in kaart te brengen. Met schildklierscintigrafie kan ook worden nagegaan in hoeverre de schildklier jodium opneemt en hoe het jodium in de schildklier wordt verdeeld.

De schildklierscintigrafie wordt vaak gebruikt in de diagnostiek van een te snel werkende schildklier of hyperthyroïdie. Ook wordt scintigrafie gebruikt voor de captatiebepaling in het kader van de berekening van de toe te dienen therapeutische hoeveelheid jodium-131 in geval van schildklierkanker.

Dit onderzoek is veilig en pijnloos.

Verschillende soorten scintigrafieën

Een schildklierscintigrafie houdt dus in dat een bepaalde stof wordt toegediend om te zien hoe de schildklier deze stof opneemt. De ingespoten stof is radioactief gemerkt zodat deze kan worden gedetecteerd door een gammacamera.

De verschillende soorten radioactief gemerkte stoffen (radionuclides) ziet u hier:

radionuclides
schildklierscintigrafie

Doorgaans wordt pertechnetaat gebruikt voor beeldvorming van de schildklier met scintigrafie. Radioactief 131-jodium wordt voorbehouden als behandeling, niet als middel voor beeldvorming, behalve in geval van nazicht van schildkliermetastasen (whole-body scintigrafie).

Toepassingen schildklier scintigrafie

Jodium uptake capaciteit van de schildklier. Dit onderzoek is ter voorbereiding van een therapeutische behandeling met radioactief jodium.

Nazicht van een solitaire nodule. Warme nodules (zwart op scintigrafie) zijn zelden kwaadaardig. Koude nodules (witte aankleuring) moeten verder nagekeken worden aangezien deze een grotere kans hebben om kwaadaardig te zijn.

Nazicht van een te snel werkende schildklier. Men kan de diagnose stellen van de ziekte van Graves, een multinodulaire toxische krop of een toxische nodule.

Nazicht resterend tumorweefsel na een totale thyroïdectomie in het kader van schildkliercarcinoom.

Nazicht metastasen van schildklierkanker.