Schildkliercentrum Hasselt

Penneveldstraat 1 – 3500 Hasselt

0485 895 433

Te trage schildklier

 

Hypothyroïdie

Hypothyroïdie is de benaming van een te traag werkende schildklier. In zo’n geval maakt de schildklier onvoldoende schildklierhormonen aan waardoor men zich moe kan voelen. Naast de vermoeidheid kan een hypothyroïdie ook leiden tot gewichtstoename en andere klachten.

Oorzaken van een trage schildklier

 • De ziekte van Hashimoto: dit is een auto-immuunaandoening waarbij het immuunsysteem zich tegen de schildklier richt. Hierbij treedt er een ontstekingsreactie op ter hoogte van de schildklier met destructie van het schildklierweefsel. De ziekte van Hashimoto is de meest frequente oorzaak van een traag werkende schildklier.
 • Iatrogeen (door toedoen van een behandeling)
  • Heelkunde van de schildklier
  • Behandeling met radioactief jodium
  • Geneesmiddelen: thionamides, amiodarone, interferon alfa, lithium, perchloraat, tyrosine kinase inhibitoren, interleukine-2
 • Jodiumtekort kan leiden tot een slecht werkende schildklier.
 • Infiltratieve aandoeningen: hemochromatose, sarcoidose, fibreuze thyroïditis
 • Transiënte hypothyroïdie
  • Silentieuze thyroïditis
  • Subacute granulomateuze thyroïditis, dit wordt ook wel De Quervain thyroïditis genoemd. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een virale infectie van de schildklier. Meestal herstelt de schildklierfunctie zich spontaan na enkele weken tot maanden.
  • Postpartum thyroïditis: dit is een tijdelijke daling van de schildklierwerking na de bevalling, meestal is dit van tijdelijke aard en herstelt de schildklier zich spontaan
 • Secundaire hypothyroïdie (hypofysaire hypothyroïdie) waarbij er onvoldoende TSH wordt aangemaakt. Hierdoor wordt de schildklier onvoldoende gestimuleerd waardoor hypothyroïdie optreedt
 • TRH deficiëntie: TRH is een hormoon dat door de hypothalamus wordt aangemaakt. Normaal zal het TRH ervoor zorgen dat de hypofyse TSH aanmaakt, het TSH zal op zijn beurt de schildklier stimuleren om schildklierhormoon te produceren

Behandeling van een trage schildklier

De behandeling van hypothyroïdie hangt af van de oorzaak. Betreft het een tijdelijke dan wel een permanente hypothyroïdie. Patiënten met hypothyroïdie worden doorgaans behandeld met levothyroxine, waarmee de schildklierfunctie wordt gesubstitueerd. Patiënten nemen dan 1 pilletje per dag dat ze nuchter moeten innemen, en gedurende 30 minuten na inname ook niets mogen eten of drinken. De arts kijkt na of u voldoende schildklierhormoon inneemt door uw bloed te controleren. Er wordt klassiek gekeken naar het TSH, tenzij u een centrale hypothyroïdie hebt waarbij er een tekort is aan TRH of TSH.

Hypothyroïdie in het echte leven:

hypothyroidie

Symptomen en tekens van een trage schildklier

symptomen van hypothyroidie