Schildkliercentrum Hasselt

Penneveldstraat 1 – 3500 Hasselt

0485 895 433

Heelkunde

 

Schildklier chirurgie

Heelkunde of chirurgie wordt soms toegepast bij schildklierproblemen. Het gaat met name om volgende indicaties:

 • Een te grote schildklier of een grote schildklierknobbel die drukt op de omgevende structuren in de hals. In dit geval wordt de schildklier gedeeltelijk of subtotaal weggenomen.
 • Schildklierknobbel waarbij cytologie geen uitsluitsel kan geven of de al dan niet kwaadaardigheid.
 • Een te snel werkende schildklier die niet naar behoren reageert op de behandeling.
 • Grote duikende krop die drukt op de luchtwegen
 • Schildklierkanker waarbij de schildklier helemaal wordt verwijderd (totale thyroïdectomie).

 

Preoperatieve onderzoeken

Patiënten die in aanmerking komen voor chirurgie van de schildklier dienen op voorhand enkele onderzoeken te ondergaan waaronder een CT van de hals zodat de chirurg een beter beeld heeft van de ligging en grootte van de schildklier alsook de relatie van de schildklier met de omliggende structuren.

Ook zal er preoperatief een onderzoek plaatsvinden van de stembanden. De stembandzenuwen lopen erg dicht bij de schildklier. Deze informatie zal de chirurg een betere inschatting geven van de situatie vooraleer hij of zij de operatie uitvoert.

 

Soorten heelkunde

 • Lobectomie: hierbij wordt de helft van de schildklier weggenomen. We spreken dan van een hemithyroïdectomie.
 • Totale thyroïdectomie: dit is een operatie waarbij de schildklier zo goed als mogelijk in zijn volledigheid wordt verwijderd. Bijvoorbeeld bij schildklierkanker.
 • Subtotale thyroïdectomie: hierbij wordt de schildklier voor een groot deel weggenomen. Men laat een klein beetje weefsel achter met de bedoeling nog een restfunctie te behouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij patiënte met de ziekte van Graves-Basedow.

 

 

 

Heelkunde schildklier

Complicaties

 •  Aantasting van de nervus laryngeus recurrens is een gevreesde complicatie aangezien deze zenuw zorgt voor de beweeglijkheid van de stembanden. Chirurgen zijn daarom erg voorzichtig om deze zenuw te vrijwaren.
 • Hypoparathyroïdie is een tekort aan het hormoon PTH (parathyroid hormoon). PTH wordt geproduceerd door de bijschildklieren die zich achter de schildklier bevinden. Je hebt 4 kleine bijschildkliertjes die allemaal PTH aanmaken. PTH zorgt ervoor dat het calcium in je bloed op peil blijft. Soms kan het zijn dat de bijschildkliertjes verwijderd worden en nadien weer worden ingeplant. De kliertjes zullen dan tijd nodig hebben om weer te werken aangezien het even duurt eer hun bloedvoorziening hersteld is.
 • Thyroid storm: dit is een situatie waarbij er tijdens de operatie plots veel schildklierhormoon vrijkomt. Dit kan eventueel voorvallen wanneer iemand met een te snelle schildklier geopereerd wordt zonder dat de schildklierfunctie op voorhand werd getemperd met medicatie.
 • Bloeding thv de wonde of in de het spierweefsel. Dergelijke bloedingen dienen adequaat behandeld te worden aangezien ze compressie kunnen veroorzaken van de trachea.

De genoemde complicaties treden gelukkig zelden op. Best worden schildklieroperaties verricht door een ervaren chirurg die bedreven is in zijn domein.

 

Postoperatieve behandeling

Na de operatie zal het calcium en PTH (parathyroïd hormoon) opgevolgd worden aangezien de bijschildklier achter de schildklier liggen. Bij totale verwijdering van de schildklier kan het voorkomen dat de bijschildklier mee worden verwijderd (en elders worden ingeplant). Dit leidt dan tot een te laag calcium gehalte.

De endocrinoloog zal na de operatie bepalen hoeveel schildklierhormoon de patiënt zal moeten nemen aangezien de schildklier verwijderd is.