Schildkliercentrum Hasselt

Penneveldstraat 1 – 3500 Hasselt

0485 895 433

Schildklier tijdens de zwangerschap

 

Werking van de schildklier tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap stijgt de nood aan schildklierhormoon. Een normaal functionerende schildklier van een zwangere vrouw zal dit automatisch doen. Schildklierhormonen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de hersenen van de foetus.

Tijdens de zwangerschap stijgt het hCG (humaan choriongonadotrofine) in het bloed. Dit hCG zal de TSH-receptoren op de schildklier stimuleren waardoor het TSH van de zwangere vrouw daalt. De referentiewaarde van het TSH tijdens de zwangerschap is hierdoor lager dan anders.

Een te snelle of te trage schildklier kan leiden tot moeilijk zwanger geraken alsook de kans verhogen op een miskraam in geval men toch zwanger is geraakt.

Een correct werkende schildklier voor én tijdens de zwangerschap is dus van groot belang. Dit geldt zeker voor vrouwen die een gekende hypothyroïdie hebben. Zij nemen best contact op met hun endocrinoloog.

Thyroxine medicatie tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen die een pilletje (L-thyroxine of Eutyrox) nemen omdat hun schildklier onvoldoende werkt moeten opgevolgd worden door de endocrinoloog zodat ze de juiste dosis thyroxine nemen gedurende de zwangerschap. In de regel wordt de dosis stelselmatig opgehoogd op basis van de TSH-waarden. Na de bevalling kan in principe worden teruggekeerd naar de normale dosis. Je endocrinoloog zal dit mee opvolgen.

 

 

schildklier tijdens de zwangerschap

Te snelle schildklier tijdens de zwangerschap

Een te snelle schildklier tijdens de zwangerschap is niet gewenst. Meestal gaat het om de ziekte van Graves ofwel om gestationele hyperthyroïdie.

Gestationele hyperthyroïdie is een tijdelijk fenomeen en blijft vaak beperkt tot de eerste helft van de zwangerschap. Deze vorm van hyperthyroïdie gaat gepaard met erg hoge hCG concentraties en wordt veelal gezien in het kader van hyperemesis gravidarum (ernstige misselijkheid en veelvuldig braken bij het begin van de zwangerschap met uitdroging en een belangrijk gewichtsverlies).

De ziekte van Graves tijdens de zwangerschap kan nefaste gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Een adequate behandeling is dan ook van groot belang. Vrouwen die vroeger werden behandeld voor de ziekte van Graves moeten eveneens opgevolgd worden. Een nazicht van de anti-TSI antilichamen dient te gebeuren rond 20-24 weken.

Meer info  (https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/pregnancy-thyroid-disease)